9 Yàshù wáng tīngjian rén lún Gǔshí wáng tè hā jiā shuō , tā chūlai yào yǔ nǐ zhēng zhàn . yúshì Yàshù wáng yòu dǎfa shǐzhĕ qù jiàn Xīxījiā , fēnfu tāmen shuō ,