14 Yúshì xiānzhī Yǐsaìyà lái jiàn Xīxījiā wáng , wèn tā shuō , zhèxie rén shuō shénme . tāmen cóng nǎli lái jiàn nǐ . Xīxījiā shuō , tāmen cóng yuǎnfāng de Bābǐlún lái .