2 Yǐlìshā wèn tā shuō , wǒ kĕYǐwèi nǐ zuò shénme ne . nǐ gàosu wǒ , nǐ jiā lǐ yǒu shénme . tā shuō , bìnǚ jiā zhōng chúle yī píng yóu zhī waì , méiyǒu shénme .