13 Yǐsèliè quánhuì zhòng ruò xíng le Yēhéhuá suǒ fēnfu bùkĕ xíng de shénme shì , wù fàn le zuì , shì yǐn ér wèi xiàn , huì zhòng kàn bú chūlai de ,