29 Wéiyǒu lǐmiàn zuò de , cái shì zhēn Yóutaìrén . zhēn gēlǐ yĕ shì xīnli de , zaìhu líng , bú zaìhu yí wén . zhè rén de chēngzàn bú shì cóng rén lái de , nǎi shì cóng shén lái de .