16 Qǐbù xiǎodé nǐmen xiànshang zìjǐ zuò núpú , shùncóng shuí , jiù zuò shuí de núpú má . huò zuò zuì de núpú , yǐ zhìyú sǐ . huò zuò shùn méng de núpú , yǐ zhì chéng yì .