26 Kuàngqiĕ wǒmen de ruǎnfuò yǒu Shènglíng bāngzhu , wǒmen bĕn bú xiǎodé dàng zĕnyàng dǎogào , zhǐshì Shènglíng qīnzì yòng shuō bú chūlai de tànxī , tì wǒmen dǎogào .