22 Xīluódǐ de nǚér jìnlái tiàowǔ , shǐ Xīlǜ hé tóng xí de rén dōu huānxǐ . wáng jiù duì nǚzi shuō , nǐ suíyì xiàng wǒ qiú shénme , wǒ bì gĕi nǐ .