5 Jiù shì xiāzi kànjian , quèzi xíng zǒu , zhǎngdà má fēng de jiéjìng , lóngzi tīngjian . sǐ rén fùhuó , qióngrén yǒu fúyin chuán gĕi tāmen .