18 Kàn nǎ , wǒde púrén , wǒ suǒ jiǎnxuǎn , suǒ qīnaì , xīnli suǒ xǐyuè de , wǒ yào jiāng wǒde líng cìgĕi tā , tā bì jiāng gōnglǐ chuán gĕi waì bāng .