33 Tā yòu duì tāmen jiǎng ge bǐyù shuō , tiānguó hǎoxiàng miànjiào , yǒu fùrén ná lái , cáng zaì sān dǒu miàn lǐ , zhí dĕng quán tuán dōu fāqǐ lái .