11 Jìn le fángzi , kànjian xiǎo háizi hé tā mǔqin Mǎlìyà , jiù fǔfú baì nà xiǎo háizi , jiēkāi bǎo hé , ná huángjīn , rǔxiāng , mòyào wéi lǐwù xiàn gĕi tā .