13 Tāmen qù hòu , yǒu zhǔ de shǐzhĕ xiàng Yūesè mèng zhōng xiǎnxiàn , shuō , qǐlai , daì zhe xiǎo háizi tóng tā mǔqin , taó wǎng Āijí , zhù zaì nàli , dĕng wǒ fēnfu nǐ . yīnwei Xīlǜ bì xúnzhǎo xiǎo háizi yào chúmiĕ tā .