39 Tā jiù shāo wǎng qián zǒu , fǔfú zaì dì dǎogào shuō , wǒ fù a , tǎngruò kĕxíng , qiú nǐ jiào zhè bēi líkāi wǒ . ránér búyào zhào wǒde yìsi , zhǐyào zhào nǐde yìsi .