19 Suǒyǐ nǐmen yào qù , shǐ wàn mín zuò wǒde méntǔ , fèng fù zǐ Shènglíng de míng , gĕi tāmen shīxǐ . ( huò zuò gĕi tāmen shīxǐ guīyú fù zǐ Shènglíng de míng )