4 Nádā , Yàbǐhù zaì Xīnǎi de kuàngyĕ xiàng Yēhéhuá xiàn fán huǒ de shíhou jiù sǐ zaì Yēhéhuá miànqián le . tāmen yĕ méiyǒu érzi . YǐlìYàsā , Yǐtāmǎ zaì tāmende fùqin Yàlún miànqián gōng jìsī de zhífèn .