54 Móxī hé jìsī YǐlìYàsā shōu le qiā fú zhǎng , bǎifūzhǎng de jīnzi , jiù daì jìn huì mù , zaì Yēhéhuá miànqián zuòwéi Yǐsèliè rén de jìniàn .