6 Nǐmen gĕi Lìwèi rén de chéngyì , qízhōng dàng yǒu liù zuò taó chéng , shǐ wù shārén de kĕyǐ taó dào nàli . cǐ waì hái yào gĕi tāmen sì shí èr zuò chéng .