22 Ránhòu Lìwèi rén jìn qù , zaì Yàlún hé tā érzi miànqián , zaì huì mù zhōng bàn shì . Yēhéhuá zhǐ zhe Lìwèi rén zĕnyàng fēnfu Móxī , Yǐsèliè rén jiù zĕnyàng xiàng tāmen xíng le .