15 Kàn nǎ , yǒu bào hǎo xìn chuán píngān zhī rén de jiǎo dēng shān , shuō , Yóudà a , kĕyǐ shǒu nǐde jiéqī , huán nǐ suǒ xǔ de yuàn ba . yīnwei nà è rén bú zaì cóng nǐ zhōngjiān jīngguò . tā yǐ mièjué jìng jǐn le .