8 Wǒ jiù guānkàn , jiàn yǒu yī pǐ huī mǎ . qí zaì mǎ shàng de , míngzi jiào sǐ . yīn fǔ yĕ suí zhe tā . yǒu quánbǐng cìgĕi tāmen , kĕyǐ yòng dāo jiàn , jīhuāng , wēnyì ( wēnyì huò zuò sǐwáng ) , yĕshòu , shāhaì dì shàng sì fēn zhīyī de rén .