10 Dàn nǐmen guō le Yuēdànhé , déyǐ zhù zaì Yēhéhuá nǐmen shén shǐ nǐmen chéngshòu wéi yè zhī dì , yòu shǐ nǐmen taìpíng , bú beì sìwéi de yīqiè chóudí rǎoluàn , ānrán jūzhù .