10 Yēhéhuá yùjiàn tā zaì kuàngyĕ huāngliáng yĕshòu hǒu jiào zhī dì , jiù huánrǎo tā , kàn gù tā , bǎohù tā , rútóng bǎohù yǎn zhōng de tóng rén .