26 Fán shǔ xuèqì de , céng yǒu hé rén tīngjian yǒngshēng shén de shēngyīn cóng huǒ zhōng chūlai , xiàng wǒmen tīngjian hái néng cún huó ne ,