3 Wǒmen cóng qián yĕ shì wúzhī , beìnì , shòu míhuò , fúshì gèyàng sīyù hé yàn lè , cháng cún èdú ( huò zuò yīn dú ) jídù de xīn , shì kĕ hèn de , yòu shì bǐcǐ xiāng hèn .