8 Cóngcǐ yǐhòu , yǒu gōngyì de guānmiǎn wèi wǒ cún liú , jiù shì àn zhe gōngyì shĕnpàn de zhǔ dào le nà rì yào cìgĕi wǒde . búdàn cìgĕi wǒ , yĕ cìgĕi fán aì mù tā xiǎnxiàn de rén .