14 Érnǚ jì tóng yǒu xuèròu zhī tǐ , tā yĕ zhàoyàng qīnzì chéng le xuèròu zhī tǐ . tè yào jiè zhe sǐ , baìhuaì nà zhǎng sǐ quán de , jiù shì móguǐ .