7 Zhìyú dì èr céng zhàngmù , wéiyǒu Dàjìsī yī nián yī cì dúzì jìn qù , méiyǒu bú daì zhe xiĕ , wèi zìjǐ hé bǎixìng de guò cuò xiànshang .