1 Dāng Yóudà wáng Yàmén de érzi Yuēxīyà zaì wèi de shíhou , Yēhéhuá de huà líndào Xīxījiā de yuán sūn , Yàmǎlìyǎ de céng sūn ,Jīdàlì de sūnzi , gǔ shì de érzi xī fān yǎ .