9 Wǒde liáng rén hǎoxiàng líng yáng , huò xiàng xiǎo lù . tā zhàn zaì wǒmen qiáng bì hòu , cóng chuānghu wǎng lǐ guānkàn , cóng chuāng líng wǎng lǐ kuītàn .