1 Wǒde jiā ǒu , nǐ shén mĕilì , nǐ shén mĕilì . nǐde yǎn zaì pàzi neì hǎoxiàng gēzi yǎn . nǐde tóufa rútóng shānyáng qún wò zaì Jīliè shān páng .