16 Bĕi fēng a , xīngqǐ . nán fēng a , chuī lái . chuī zaì wǒde yuán neì , shǐ qízhōng de xiāngqì fāchū lái . yuàn wǒde liáng rén jìnrù zìjǐ yuán lǐ , chī tā jiā mĕi de guǒzi .