23 Nǐ zĕn néng shuō , wǒ méiyǒu diànwū , méiyǒu suícóng zhòng bā lì . nǐ kàn nǐ gǔ zhōng de lù , jiù zhīdào nǐ suǒ xíng de rúhé . nǐ shì kuaì xíng de dú fēng tuó , kuáng bēn luàn zǒu .