28 Wǒde púrén Yǎgè a , búyào jùpà . yīn wǒ yǔ nǐ tóng zaì . wǒ yào jiāng wǒ suǒ gǎn nǐ dào de nàxiē guó mièjué jìng jǐn , què bù jiāng nǐ mièjué jìng jǐn , dǎo yào cóng kuān chéng zhì nǐ , wàn bùnéng bù fá nǐ ( bú fá nǐ huò zuò yǐ nǐ wèi wú zuì ) . zhè shì Yēhéhuá shuō de .