23 Nàshí yuèliang yào méng xiū , rìtou yào cánkuì . yīnwei wàn jūn zhī Yēhéhuá bì zaì Xīānshān , zaì Yēlùsǎlĕng zuò wáng . zaì jìngwèi tāde zhǎnglǎo miànqián , bì yǒu róngyào .