19 Sǐ rén ( yuánwén zuò nǐde sǐ rén ) yào fùhuó . shī shǒu ( yuánwén zuò wǒde shī shǒu ) yào xīngqǐ . shuì zaì chén āi de a , yào xǐng qǐ chàng gē . yīn nǐde gān lù hǎoxiàng caìshū shang de gān lù , dì yĕ yào jiāo chū sǐ rén lái .