7 Nǐ ruò duì wǒ shuō , wǒmen yǐkào Yēhéhuá wǒmen de shén . Xīxījiā qǐbù shì jiāng shén de qiū tán , hé jìtán feì qù , qiĕ duì Yóudà hé Yēlùsǎlĕng de rén shuō , nǐmen dāng zaì zhè tán qián jìngbaì ma .