5 Nǐ qù gàosu Xīxījiā shuō , Yēhéhuá nǐ zǔ Dàwèi de shén rúcǐ shuō , wǒ tīngjian le nǐde dǎogào , kànjian le nǐde yǎnleì , wǒ Bìjiā zēng nǐ shí wǔ nián de shòushu .