34 Nǐ xíng yín yǔ biéde fùnǚ xiāng fǎn , yīnwei bú shì rén cóng nǐ xíng yín . nǐ jì zèng sòng , rén bìng bù zèng sòng nǐ . suǒyǐ nǐ yǔ biéde fùnǚ xiāng fǎn .