22 Wǒ bì yòng wēnyì hé liúxuè de shì xíngfá tā . wǒ yĕ bìjiāng bào yǔ , dà baó yǔ huǒ , bìng liúhuáng jiàng yǔ tā hé tāde jūnduì , bìng tā suǒ shuaìlǐng de zhòng mín .