3 Tāde jiā chǎn yǒu qī qiā yáng , sān qiā luòtuo , wǔ bǎi duì niú , wǔ bǎi mǔ lü , bìng yǒu xǔduō pú bì . zhè rén zaì dōngfāngrén zhōng jiù wèi zhì dà .