42 Yúshì lǐng tā qù jiàn Yēsū . Yēsū kànjian tā shuō , nǐ shì Yuēhàn de érzi Xīmén , ( Yuēhàn Mǎtaì shí liù shí qī jié chēng Yuēná ) nǐ yào chēngwèi Jīfǎ . ( Jīfǎ fān chūlai , jiù shì Bǐdé )