17 Aì chéng hé Bótèlì chéng méiyǒu yī rén bú chūlai zhuīgǎn Yǐsèliè rén de , piĕ le chǎngkāi de chéng mén , qù zhuīgǎn Yǐsèliè rén .