Nehemiah 10:12 NIV

12 Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,