14 la decimoquinta, a Bilga;
la decimosexta, a Imer;