Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

2 Kronieken 33:10-11 SVV/NIV - Online Parallel Bible

 
  Search
Statenvertaling (Dutch) (SVV) New International Version (NIV)
10 De HEERE sprak wel tot Manasse en tot zijn volk; maar zij merkten daar niet op. 10 The LORD spoke to Manasseh and his people, but they paid no attention.
11 Daarom bracht de HEERE over hen de krijgsoversten, die de koning van Assyrie had, dewelke Manasse gevangen namen onder de doornen; en zij bonden hem met twee koperen ketenen, en voerden hem naar Babel. 11 So the LORD brought against them the army commanders of the king of Assyria, who took Manasseh prisoner, put a hook in his nose, bound him with bronze shackles and took him to Babylon.