Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Jesaja 43:14-21 SVV/NIV - Online Parallel Bible

 
  Search
Statenvertaling (Dutch) (SVV) New International Version (NIV)
14 Alzo zegt de HEERE, uw Verlosser, de Heilige Israels: Om ulieder wil heb Ik naar Babel gezonden, en heb hen allen vluchtig doen nederdalen, te weten de Chaldeen, in de schepen, op welke zij juichten. 14 This is what the LORD says-- your Redeemer, the Holy One of Israel: "For your sake I will send to Babylon and bring down as fugitives all the Babylonians, in the ships in which they took pride.
15 Ik ben de HEERE, uw Heilige; de Schepper van Israel, ulieder Koning. 15 I am the LORD, your Holy One, Israel's Creator, your King."
16 Alzo zegt de HEERE, Die in de zee een weg, en in de sterke wateren een pad maakte; 16 This is what the LORD says-- he who made a way through the sea, a path through the mighty waters,
17 Die wagenen en paarden, heir en macht voortbracht; te zamen zijn zij nedergelegen, zij zullen niet weder opstaan, zij zijn uitgeblust, gelijk een vlaswiek zijn zij uitgegaan. 17 who drew out the chariots and horses, the army and reinforcements together, and they lay there, never to rise again, extinguished, snuffed out like a wick:
18 Gedenkt der vorige dingen niet, en overlegt de oude dingen niet. 18 "Forget the former things; do not dwell on the past.
19 Ziet, Ik zal wat nieuws maken, nu zal het uitspruiten, zult gijlieden dat niet weten? Ja, Ik zal in de woestijn een weg leggen, en rivieren in de wildernis. 19 See, I am doing a new thing! Now it springs up; do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams in the wasteland.
20 Het gedierte des velds zal Mij eren, de draken en de jonge struisen; want Ik zal in de woestijn wateren geven, en rivieren in de wildernis, om Mijn volk, Mijn uitverkorenen drinken te geven. 20 The wild animals honor me, the jackals and the owls, because I provide water in the desert and streams in the wasteland, to give drink to my people, my chosen,
21 Dit volk heb Ik Mij geformeerd, zij zullen Mijn lof vertellen. 21 the people I formed for myself that they may proclaim my praise.