Parallel Bible results for 1 Koningen 18:46

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

1 Koningen 18:46

SVV 46 En de hand des HEEREN was over Elia, en hij gordde zijn lenden, en liep voor het aangezicht van Achab henen, tot daar men te Jizreel komt. NIV 46 The power of the LORD came upon Elijah and, tucking his cloak into his belt, he ran ahead of Ahab all the way to Jezreel.