Parallel Bible results for 1 Kronieken 2:42

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

1 Kronieken 2:42

SVV 42 De kinderen van Kaleb nu, den broeder van Jerahmeel, zijn Mesa, zijn eerstgeborene (die is de vader van Zif), en de kinderen van Maresa, den vader van Hebron. NIV 42 The sons of Caleb the brother of Jerahmeel: Mesha his firstborn, who was the father of Ziph, and his son Mareshah, who was the father of Hebron.