Parallel Bible results for 2 Kronieken 25:8

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

2 Kronieken 25:8

SVV 8 Maar zo gij gaat, doe het, wees sterk ten strijde; God zal u doen vallen voor den vijand; want in God is kracht, om te helpen en om te doen vallen. NIV 8 Even if you go and fight courageously in battle, God will overthrow you before the enemy, for God has the power to help or to overthrow."